پاسخ استخاره

جواب استخاره قرآنی به نیت شما

پاسخ استخاره

پاسخ استخاره شما:نتیجه استخاره : انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است و با عمل کردن به آن چیزی عایدتان نمی شود.

نتیجه استخاره ازدواج : اخلاق و فرهنگ خانواده ها بهم نمی خورد از اول سنگهای خود را با هم وا کنید و الا انجام ندهید بهتر است.

نتیجه استخاره معامله : آنچنان هم که می گویند تعریفی ندارد کار خودتان را بکن و از این معامله صرف نظر کن.

سوره بقره

آیه 135

سوره بقره
سوره بقره
21
22
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

بجز استخاره آنلاین ، فال تاروت و فال تاروت بلی و خیر را نیز امتحان کنید ، مطمئن باشید شما را شگفت زده خواهد کرد، بخصوص بخش های فال تاروت که بسیار جذاب و با تاریخچه قدیمی هستند.