پاسخ استخاره

جواب استخاره قرآنی به نیت شما

پاسخ استخاره

پاسخ استخاره شما:نتیجه استخاره : انجام بده

نتیجه کلی استخاره : خوب است اسباب گشایش و توسعه رزق و روزی و رسیدن به اهدافتان خواهد بود.

نتیجه استخاره ازدواج : مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید و با توکل بخدا انجام دهید که حل بسیاری از مشکلات شما را در پی دارد.

نتیجه استخاره معامله : خوب است سود خوبی نصیب شما خواهد شد با توکل بخدا اقدام کنید.

سوره کهف

آیه 16

سوره کهف
سوره کهف
295
296
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

بجز استخاره آنلاین ، فال تاروت و فال تاروت بلی و خیر را نیز امتحان کنید ، مطمئن باشید شما را شگفت زده خواهد کرد، بخصوص بخش های فال تاروت که بسیار جذاب و با تاریخچه قدیمی هستند.