پاسخ استخاره

جواب استخاره قرآنی به نیت شما

پاسخ استخاره

پاسخ استخاره شما:نتیجه استخاره : اختیار با توست

نتیجه کلی استخاره : میانه خوب است اگر شرایط مربوط را رعایت کنید خوب والا ترکش بهتر است.

نتیجه استخاره ازدواج : این ازدواج طی یک شرایطی خوب است والا ترکش کنید.

نتیجه استخاره معامله : طی یک شرایطی خوب والا بد است.

سوره طلاق

آیه 6

سوره طلاق
سوره طلاق
559
560
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

بجز استخاره آنلاین ، فال تاروت و فال تاروت بلی و خیر را نیز امتحان کنید ، مطمئن باشید شما را شگفت زده خواهد کرد، بخصوص بخش های فال تاروت که بسیار جذاب و با تاریخچه قدیمی هستند.