پاسخ استخاره

جواب استخاره قرآنی به نیت شما

پاسخ استخاره

پاسخ استخاره شما:نتیجه استخاره : انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است مطلبی از شما مخفی مانده است که در صورت اطلاع از آن این کار را انجام نمی دهید ترک شود.

نتیجه استخاره ازدواج : بد است بیشتر تحقیق کنید مطلبی از شما مخفی مانده است ترک شود.

نتیجه استخاره معامله : بد است چیزی از شما مخفی مانده است و در صورت انجام معامله متضرر خواهید شد ترک شود.

سوره طور

آیه 32

سوره طور
سوره طور
525
526
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

بجز استخاره آنلاین ، فال تاروت و فال تاروت بلی و خیر را نیز امتحان کنید ، مطمئن باشید شما را شگفت زده خواهد کرد، بخصوص بخش های فال تاروت که بسیار جذاب و با تاریخچه قدیمی هستند.