پاسخ استخاره

جواب استخاره قرآنی به نیت شما

پاسخ استخاره

پاسخ استخاره شما:نتیجه استخاره : انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است مورد تکذیب قرار می گیرید و به مشکل بر می خورید ترک شود.

نتیجه استخاره ازدواج : به مشکلات و مسائلی بر می خورید که ادامه ی زندگی را برای شما غیر ممکن می سازد ترک شود.

نتیجه استخاره معامله : مشکلاتی در بین است که باعث می شود به اعتبار شما لطمه وارد شود و ضرر می کنید ترک شود.

سوره صافات

آیه 127

سوره صافات
سوره صافات
451
452
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین

بجز استخاره آنلاین ، فال تاروت و فال تاروت بلی و خیر را نیز امتحان کنید ، مطمئن باشید شما را شگفت زده خواهد کرد، بخصوص بخش های فال تاروت که بسیار جذاب و با تاریخچه قدیمی هستند.