وجودم در نفس سرد باغ خشکیده است

و بغض گلویم ، زخم می زند آخرین نفس هایم را

به فریادم برس ، خدای مهربان




موضوعات مرتبط: تست یک موضوع
برچسب‌ها: قالب , متن

تاريخ : دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389 | 19:32 | نویسنده : ر م |
یک شب مه گرفته

و حرف هایی تلخ

که از اعماق تنهایی ام بیرون می آید

دستم را بگیر

من به بودن تو نیاز دارم



تاريخ : یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 | 19:32 | نویسنده : ر م |
تا حرف می زنی

چشمانم خیس می شود

گویی غمی در صدایت نهفته است



تاريخ : شنبه یازدهم اردیبهشت 1389 | 19:31 | نویسنده : ر م |
چه زود فراموش می شوم

انگار سالهاست که من مرده ام

اما هنوز ذهن زخمی ام

یاد تو را نشانه می رود



تاريخ : جمعه دهم اردیبهشت 1389 | 19:31 | نویسنده : ر م |